2011


  Rakovszky Zsuzsa. A kígyó árnyéka, bolgárul  http://litclub.bg/library/prev/rakovszky/sjankata.html ; Dragomán György: Agyag  http://www.litclub.bg/library/prev/dragoman/glina.html (Kjoszeva Szvetla fordítása); Krúdy Gyula: Sindbads droom, Zsuzsa Beney: Aan de randen van de tijd, hollandul (Daróczi Anikó);  Esterházy Péter: Semmi művészet, Nádas Péter: Emlékiratók könyve I-II, Rácz Péter: 12 vers, Nádas Péter: Emlékmű, esszé, románul (Anamaria Pop); Tamási Áron: Erdélyi csillagok, franciául (Járfás Ágnes); Madách Imre: Az ember tragédiája, Rakovszky Zsuzsa:  A kígyó árnyéka, Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, A néhai bárány (részlet), Krasznahorkai László: Háború és háború, részlet, a horvát rádióban, TEMA, horvátul (horvát fordító csoport); a Visegrádi költőnők versei; Márai Sándor: Útközben (úti jegyzetek), lengyelül (Tereza Worowska); Borbély Szilárd: A testhez http://www.hlo.hu/news/to_the_body, Krasznahorkai László: állatvanbent http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2011/sep/23/animalinside-collaboration/, angolul (Rachel Mikos); Nádas Péter: A dolgok állása, németül http://www.lettre.de/beitrag/nadas-peter_der-stand-der-dinge (Heike Flemming); Grendel Lajos: Theszeusz és a fekete özvegy, oroszul (Vjacseszlav Szereda); Kosztolányi Dezső: Esti Kornél kalandjai és más elbeszélések, hollandul (Mari Alföldy); Garaczi László: Pompásan buszozunk (Lemúr vallomásai II.), Tóth Krisztina: Take Five (in: Vonalkód), oroszul (Viktoria Popinei); Nádas Péter: Az égi és földi szerelemről, szlovénül (Marjanca Mihelič); Bartis Attila: Oszkár, avagy a fizika története. in: Kluger Hans irodalmi folyóirat. Bartis Attila: A nyugalom (Rust),Hamvai Kornél: A táncos asszony in: A prikolics utolsó élete, Füredi Fordítói Füzetek IX. Dragomán György: A fehér király, észtül (Reet Klettenberg); Jónás Tamás, Varró Dániel versei, szlovákul (Renáta Deák, Gabi Magová, Eva Andrejčáková, Vlado Janček in: VLNA 48/2011, és költészeti fesztiválok: http://ww.arspoetica.sk/cassovia/http://ww.arspoetica.sk/2011/; Magyar – Román szlengszótár (George Volceanov); Tóth Krisztina: Vonalkód, csehül (Jiri Zeman); Kosztolányi Dezső: Édes Anna, hindi (Indu Mazaldan); Illyés Gyula: 77 magyar népmese, Térey János versei, olaszul (olasz szeminárium) Annuario 2007-2008 és 2008-2009; Bánki Éva: Aranyhímzés, bolgárul (Matin Hrisztov); Kemény István: Élőbeszéd, Kassák Lajos versei, spanyolul (Maria Elena Szilágyi Chebi); Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, szlovákul (Karol Wlachowský); Márai Sándor: Napló, 1955, Szindbád hazatér, Füst Milán versei, Hamvas Béla levelei (részlet), Fülep Lajos: Emlékezés a művészi alkotásban, szerbül (Sava Babić); Jonka Najdenova: A fordítás és a magyar kultúra, biblográfia, bolgárul; Kertész Imre: Az angol lobogó, Nádas Péter: A saját halál, Gerevich András Ferfiak, Esterházy Péter: Melyben a bábeli nyelvzavar édes rémületét élvezi,Vathy Zsuzsa:  Bolgár kalauzom, Németh Zoltán: A bolgár kalauz, Tóth Krisztina: Esti Kornél szelleme, Bedecs László - Jegyeket, bérleteket…!, bolgárul (Nikolaj Bojkov); Végel lászló: Atlanti történetek, Tolnai Ottó: A tengeri kagyló, Esterházy Péter: A szív segédigéi, szerbül (Vickó Árpád); Végel lászló: Egy makró emlékiratai, németül (Kornitzer László).  

 

 

 

2010 

 

 

Füst Milán: A feleségem története, bolgárul (Kjoszeva Szvetla fordítása); Petri György versei, Kurtág György Interjúkötet, mindkettő németül (Hans-Henning Paetzke); Krasznahorkai László: Seibo járt odalent, németül (Heike Flemming); Dragomán György: A fehér király, hindiül (Indu Mazaldan); Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak, A jó palócok, szlovákul (Karol Wlachovsky); Szabó Magda: Pilátus, norvégul (Kari Kemény); Kemény István: Élőbeszéd, bolgárul (Martin Hrisztov); Bartis Attila: A nyugalom, csehül (Kateřina Horváthová); Nádas Péter: Az öreg kontinens sebei − esszéválogatás, Forgách András: A kulcs, mindkettő románul (Anamaria Pop); Borbély Szilárd és Michael Donhauser – Dichterpaare, németül (Orbán István); Kaffka Margit: Színek és évek, Kertész Imre: K. dosszié, mindkettő hollandul (Alföldy Mari); Válogatás a kortárs magyar irodalomból – Bán Zsófia, Csalog Zsolt, György Norbert, Háy János, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Tóth Krisztina műveit fordították a szlovák szemináriumon: Deák Renáta, Eva Andrejčáková, Gabriela Magová, Jitka Rožňová, folyóiratokban: Revue svetovej literatúry, 46.évf, 2010, 2. sz. és Listy – dvouměsíčník pro kulturu a dialog.40. évf, 2010, 3. sz., 87 – 88.; Orcsik Roland öt verse, spanyolul (Maria Elena Szilágyi Chebi), in: aleph, 2010. jan.-márc. (Kolumbia); Mikszáth Kálmán: A jó palócok, Tót atyafiak, hindiül (Indu Mazaldan); Janus Pannonius versei, indonézül (Cecep Syamsul Hari); Szabó T. Anna versei, udmurtul (Elena Radionova); Márai Sándor: Féltékenyek, Kontra Ferenc: Szarajevó c. elbeszélés, lengyelül (Akcent c. lap, 2010. nr 3. (Tereza Worowska); Márai Sándor: Egy polgár vallomásai, törökül, (Sevgi Yagci); Konrád György: Inga, Darvasi László: Szerezni egy nőt, Szerb Antal: A Pendragon-legenda, és a Mostovi folyóiratban (no. 147) Bereményi Géza: Az arany ára, mind a négy szerbül (Vickó Árpád); Nadas Péter: Saját halál, Spiró György: Prah c. színdarab és interjú a szerzővel, Vámos Miklós: Alkalmi áron c. novella, mindhárom oroszul (Vjacseszlav Szereda); 11 első világháborús vers (Ady, Kosztolányi, Babits, Kaffka, Tóth Árpád, Gyóni Géza) a Het lijf in slijk geplant c. többnyelvű antológiában (összeállította: Geert Buelens, Ambo, 2008), hollandul (Alföldy Mária); Csáth Géza Novellái, Karinthy Frigyes: Görbe tükör, mindkettő vietnamiul, (Hong Nhung Nguyen); Hamvas Béla levelei, Kemény Katalin: Levelek a halott baráthoz, szerbül (Száva Babić); József Attila: A hetedik te magad légy. Válogatott versek.  Curriculum vitae, összeállítás és előszó, Arany János Válogatott versei és balladái, bolgárul (Jonka Najdenova); Magyar népmesék, Térey János versei, mindkettő olaszul, bevezetőkkel a Római Magyar Akadémia "Annuario 2007-2009" c. évkönyvében, a De Martin Eszter vezette olasz szeminárium; Weöres Sándor: Válogatott versek, horvátul és magyarul (Marko Gregorić és Lukács Laura); Márai Sándor: Napló, bolgárul, Literaturen vesztnyik 2009/2-42 és 2010/1-26., és rádióban (Nikolaj Bojkov); Spiró György: Kvartett, törökül (Naciye Güngörmüs), állami török színházban a 2010/11-es évadban; Schein Gábor: Lazarus, angolul (a prágai Triton kiadónál, Rachel Mikos); Márai Sándor: Eszter hagyatéka, norvégül (Kari Kemény).

 

 

2009

 


Márai Sándor: A teljes napló, 1943-44, németül (Doma Ákos); Magyar-román szlengszótár, (Geoorge Volceanov); Dragomán György: A fehér király, héberül (Avi Dekel); Magyar költészeti antológia, mongolul (Daváhügijn Ganbold); Szabó Magda: Az ajtó, hindiül (Indu Mazaldan); József Attila versei, szlovénül, in: Primorska Srečanja (Lukács Zsolt); Tamási Áron: Ábel a rengetegben, franciául (Járfás Ágnes); Erdélyi költők versei, szlovénül, in: Primorska srečanja, 318-319, 2007, Kányádi S., Orbán János Dénes, Szőcs G., Térey J. versei, szlovénül, in: Apokalipsa, 131/132, 2009 (Lukács Zsolt); Esterházy Péter: Rubens és a nemeuklidészi asszonyok, románul (Anamaria Pop); Szabó Borbála: Budapesti napló, angolul, in: Bridges (Szabó Vera); Györe Balázs: Halottak apja, bolgárul (Martin Hrisztov); Márai Sándor: Zendülők, lengyelül (Tereza Worowska); Tolnai Ottó: Balkáni babér, bosnyákul (Radics Viktória); Spiró György: Kvartett, törökül, színházi előadás (Naciye Güngörmüs); Weöres Sándor versei horvátul, in: Zágrábi rádió, 3. adó, (Marko Gregorić és Lukács Laura); Bartis Attila: A nyugalom, norvégül (Ingvild Holvik); Kemény István: Élőbeszéd, bolgárul (Martin Hrisztov); Füst Milán: A feleségem története, spanyolul (Teresa Ruis Rosas); Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony, szerbül, Konrád György: Fenn a hegyen napfogyatkozáskor, szerbül, Szerb Antal: Utas és holdvilág, szerbül, Fenyvesi Ottó: Amerikai improvizációk, szerbül (Vickó Árpád munkái); Márai Sándor: Részletek a Naplókból, bolgárul, in: Literaturen vesztnik (Nikolaj Bojkov); Tóth Krisztina: Blank Map részletek, in: Shanghai Book Fair, angolul, Krasznahorkai László: Odakint valami ég (Something is Burning Outside), angolul, in: http://www.guardian.co.uk/books/2009/jun/15/original-writing-fiction , angolul, Schein Gábor: Lázár!, részlet in:www.hlo.hu, Borbély Szilárd műveiből, uo. (Rachel Mikos); Lázár Ervin: A hétfejű tündér, udmurtul (Larisza Sirobokova); L’inferno di pietra. Austriaci ed ungheresi sul Carso (Köves pokol. Osztrákok és magyarok a Karszton), olaszul (Patrizia dal Zotto); Borbély, Szilárd: Sequenzen zur Karwoche (Nagyheti szekvenciák); in: Lettre International, Nr. 84 (Frühjahr 2009), S. 83, Borbély, Szilárd: Chassidische Sequenzen (Hasszid szekvenciák); in: Akzente. Zeitschrift für Literatur, Jahrgang 56, Heft 2 (April 2009), S. 148-155, mindkettő németül, (Heike Flemming); Madách Imre: Az ember tragédiája, szerbül, Hamvas Béla: A magyar Hüperion, szerbül (Sava Babić); Esterházy Péter: Hrabal könyve, Hahn-Hahn grófnő pillantása, Rubens és a nem euklideszi asszonyok, mindhárom románul (Anamaria Pop); Spíró György: Feleségverseny (részlet), csehül (Tomás Vasút) in: Babylon, dec. 14. Hideg polgárháború, oroszul (Oxana Jakimenko).

 

 

2008 

 

Esterházy Péter: Harmonia caelestis, Javított kiadás, mindkettő oroszul (Vjacseszlav Szereda fordításában); Szerb Antal: A világirodalom története, törökül (Vural Yildirim); Esterházy Péter: Harmonia caelestis, Javított kiadás, Egy nő (második kiadásban) mindhárom románul (Anamaria Pop); Tolnai Ottó: Költő disznózsírból, szerbül (Marko Cudic); Dragomán György: A fehér király, németül (Kornitzer László); Füst Milán: Szakadék, franciául (Sophie Aude); Nádas Péter: Egy családregény vége, bolgárul (Kjoszeva Szvetla); József Attila versei, szlovénul, (Lukács Zsolt); Darvasi László: A könyvmutatványosok legendája, csehül (Pavel Novotny); Dragomán György: A fehér király, hollandul (Rebeka Herman Mostert); Tar Sándor: Szürke galamb, bolgárul (Martin Hrisztov); Szabó Lőrinc versei, olaszul (olasz fordítóműhely: Pálmai Nóra, Chiara Fanton, Silvia Miani, Monica Savoia, Anna Lisa Spaccarotella – De Martin Eszter vezetésével); Kukorelly Endre: TündérVölgy, bolgárul (Kjoszeva Szvetla); Borbély Szilárd: Berlin – Hamlet, angolul (Rachel Mikos); Kukorelly Endre versei, franciául könyv alakban és fesztiválon előadva (Bálint Anna, Sophie Aude); Lázár Ervin: novellái horvátul (horvát fordítóműhely: Dijana Bošnjak, Lidija Brtan, Mihaela Crnjak, Ljubica Jerković, Katarina Kapović, Marija Šavorić, Franciska Ćurković-Major vezetésével); Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban, románul, Nádas Péter: Temetés (a bukaresti Comedia színháznak, románul (Anamaria Pop); Mikszáth Kálmán: Elbeszélések, szlovákul (Karol Wlachovský); Jeles András: Főúr, füzetek, horvátul (Orcsik Roland); Nádasdy Ádám versei, románul (Ildikó Gabos és Serban Foarţă); Bartis Attila: A vámos és az úr, spanyolul (Sibila 25, spanyol fordítóműhely: Adan Kovacsics, Éva Cserháti, José Miguel González, Elja Horváth, Rita Juhász, Judit Krasznai, Veronika Major, Márta Patak, Mária Szijj); Háy János három elbeszélése, horvátul, rádióban (horvát fordítóműhely); Galgóczi Erzsébet: Tizenegy több, mint három, udmurtul (Larisza Shirobokova); Hamvas Béla: A bor filozófiája, Esszé Böhméről, szerbül, Békefi Marianna: Esszé Lainovicról, szerbül, Hubay Miklós: A Szphinx, Te Imre, itt valami ketyeg, Finish, szerbül, Rácz Péter versei, szerbül (mind Sava Babić); Dragomán György: A fehér király, norvégül (Kari Kemény); Nemes Nagy Ágnes: Versek, finnül (Kerberos, folyóirat, Tuula Komsi); Konrád György: Elutazás és hazatérés, Rácz Péter versei (Zlatna Greda), Konrád György: Fenn a hegyen, napfogyatkozáskor (részletek, folyóiratban), mindhárom szerbül (Vickó Árpád); Nádas Péter: Saját halál; A helyszín óvatos meghatározása, Dragomán György: A fehér király, mindhárom szlovénül (Jože Hradil); Kertész Imre: Gályanapló, finnül (Outi Hassi); Kortárs magyar dráma antológia I-II. kötet (Schwajda György, Spiró György, Kornis Mihály, Szilágyi Andor, Thuróczy Katalin, Egressy Zoltán, Mikó Csaba), olaszul (Gács Éva).

 

 

2007


Krúdy Gyula: Szindbád, szerbül (Sava Babić fordításában); Háy János: Xanadu, bolgárul (Martin Hrisztov); Kertész Imre: Detektívtörténet, olaszul (Mariarosario Sciglitiano); József Attila versei, angolul (Michael Castro, Gyukics Gábor); Márton László: Árnyas főutca, bolgárul (Sztefka Hruszanova); Magyar költők (Bódis Kriszta, Borbély Szilárd, Filó Vera, Erdős Virág, Kemény István, Kukorelly Endre, Szabó T. Anna, Szálinger Balázs, Térey János), franciául (Action Poétique, Sophie Aude, Bálint Anna, Henri Deluy, Liliane Giraudon); Bódis Kriszta versei, franciául, (Lunes Bleues, Bálint Anna, Sophie Aude, Henri Deluy); Márai Sándor: A nővér, spanyolul (Szijj Mária, Jose M González Trevejo); József Attila versei, szlovénül (Lukács Zsolt); Mészöly Miklós: Novellák, finnül (Eeva Haverinen, Tapani Hynynen, Tuomas Laine-Frigren, Salla Mikkola, Heli Mäkeläinen, Arja Johanna Raimi, Hannu Kaiponen és Kasperi Hasala); Krasznahorkai László: Sötétlő erdők, oroszul (Jurij Guszev); Füst Milán: Egy magány története, franciául (Sophie Aude); Kiss Noémi: Trans, novella, szerbül (Ivana Ristov); Mikszáth Kálmán: Kemény koponyák, szlovákul (Karol Wlachovský); Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, hollandul, Závada Pál: Jadviga párnája, hollandul (Alföldy Mari); Csoóri Sándor: Esszék, észtül (Edvin Hiedel); Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, hollandul (Alföldy Mari); Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, hindiül (Indu Mazaldan), József Attila versei, szlovénül (Lukács Zsolt); Jeles András: Teremtés, horvátul (Orcsik Roland); Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, hindiül (Indu Mazaldan); Tolnai Ottó: Költő disznózsírból, szerbül (Marko Cudic).

 

 

 

2006

 

Nádas Péter: Földből csinálj nekem oltárt, bolgárul (Kjoszeva Szvetla fordításában), Tóth Krisztina, Szabó T. Anna versei (németül, felolvasás Gänsendorfban, Buda György), Szerb Antal: Utas és holdvilág, bolgárul (Sztefka Hruszanova), Dalos György: Körülmetélés, oroszul (Jurij Guszev); Esterházy Péter: Hahn-hahn grófnő pillantása, szerbül (Vickó Árpád); Borbély Szilárd versei, szlovénül; magyar-angol-szlovén, szlován-angol-magyar útiszótár (Joze Hradil); Kertész I. – Esterházy P.: Egy történet, Esterházy Péter: Javított kiadás, Grendel Lajos: Áttételek, szerbül (Sava Babić); Bartis Attila: A nyugalom, Márai Sándor: Eszter hagyatéka, Thuróczy Katalin: Istenek vacsorája, V Évszak, joi.megaJoy, utóbbi színházi bemutató, románul (Anamaria Pop); Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért, olaszul (Mariarosario Sciglitiano); Márai Sándor: San Gennaro vére, Föld, föld! észtül (Edvin Hiedel), Bódis Kriszta versei, franciául, Lunes Bleues, Action Poétique (Bálint Anna, Sophie Aude); Vörös István: Novemberi köd áztatja Budapestet, horvátul (Antonija Bedeniković, Valentina Kalčićek, Jelena Knežević, Ivana Sabljek, Tatjana Vukadinović, Franciska Ćurković-Major irányításával); Garaczi László: Körbezuhanás, horvátul (Zrinka Cvitanović, Lea Kovács, Asja korbar, Ana Laber, Ivana Mlinarić, mentorok: Ladányi István és Mann Jolán); Lázár Ervin négy meséje, Galgóczi Erzsébet: Vessző, udmurtul (Larisza Shirobokova); József Attila: A semmi ágán. Versek és dokumentumok, oroszul (Marina Borogyickaja, Natalia Vanhanen, Jurij Guszev, Konsztantyin Szitnyikov, szerkesztette: Vjacseszlav Szereda); Magyar népmesék, Kertész Imre: Sorstalanság, hindiül (Indu Mazaldan); Janus Pannonius, Petri György versei, mongolul (Daváhügijn Ganbold); Háy János: Xanadu, bolgárul (Martin Hrisztov); Bartis Attila: A nyugalom, Garaczi lászló: Pompásan buszozunk, Háy János: Budapesti hidak, részletek, Kukorelly Endre: A hatos villamos, TündérVölgy, részlet, észt rádió, Sirp, www.heemp.org/kirjandus  (az észt műhely tagjai); Borbély Szilárd versei (a Vilenica Kristal évkönyvben), Schein Gabor, Tóth Krisztina, Láng Zsolt, Lázár Júlia versei, angolul (www.soumar.cz); Földényi F. László: Dosztojevszkij Hegelt olvas…, Szentkuthy Miklós: Fekete reneszánsz, spanyolul (Kovacsics Ádám); Darvasi László: Kínai novellák, horvátul (Asja Korbar, Marijeta Sinjeri, Andrej Smit, Tamara Bakran, Helena Molnar – Mann Jolán irányításával, horvát rádióban).

 

 

2005

 

Szép Ernő: Emberszag, héberül (Avi Dekel fordításában); Keretész Imre: Kudarc, finnül (Outi Hassi); Márai Sándor: Naplók 1943-47, 1948-52, 1983-89, Örkény István: Tóték és több folyóiratpublikáció, szerbül (Sava Babić); Magyar népmesék, Lipták Gábor: Hínártündérek, Kertész Imre: Sorstalanság, hindiül (Indu Mazaldan); Kertész Imre: A száműzött nyelv, hollandul (Alföldy Mari); Csáth Géza: Opium és Kiss Ottó: Csillagszedő Márió, bolgárul (Martin Hrisztov); Kertész Imre: Kudarc, norvégül (Kari Kemény); Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért, Lovas Ildikó: Via del Corso, szerbül (Vickó Árpád); Földényi F. László: esszék, Bodor Ádám: Az érsek látogatása, Pap Károly: Azarel, spanyolul (Adan Kovacsics); Grecsó Krisztián: Isten hozott (részlet), németül (Buda György); Göncz Árpád: Rácsok, Szőcs Géza: A kisbereki böszörmények, románul, a LiterNet virtuális folyóiratban (Anamaria Pop); Szilágyi Andor: El nem küldött levelek, horvátul (Helena Molnar); Tar Sándor: A mi utcánk, észtül (Edvin Hiedel); Spiró György: Koccanás, horvátul (Viktorija Šantić); József Attila versei, horvátul (Andrej Šmit, Ivana Delač, Milka Mihaljević, Jurica Puškar, Viktorija Šantić és Helena Molnar fordításában).

 

 

 

 

2004

 

Ottlik Géza: Buda, angolul (John Bátki fordításában); Keretész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért, finnül (Outi Hassi); Zalán Tibor versei, románul (George Volceanov); Spiró György: Honderü, angolul (Nádasy Myrtill); Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért, bolgárul (Kjoseva Svetla); Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Petőcz András verse, észtül (Edvin Hiedel); Kertész Imre: Sorstalanság, észtül (Sander Liivak); Fenyvesi Ottó: Amerikai improvizációk, Kalász Márton: Dezimierungszettel, németül (Julia Schiff); Esterházy Péter: Harmonia Caelestis, norvégül (Kari Kemény); Kertész Imre: Angol lobogó, Valaki más, Méhes György: Gina, Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, románul (Anamaria Pop); Kosztolányi Dezső: Pacsirta, hindiül (Indu Masaldan); Konrád György: Fönn a hegyen napfogyatkozáskor, németül (Hans-Henning Paetzke); Bartis Attila: A nyugalom, bolgárul (Martin Hrisztov); Hamvas Béla: Scientia Sacra, (Jurij Guszev), Kertész Imre: A száműzött nyelv (Elena Malihina, Vjacseszlav Szereda), Nádas Péter: A szabadság tréningjei (Jurij Guszev, Elena Malihina, Vjacseszlav Szereda, Elena Sakirova), Bart István: Oroszoknak magyarokról (Tatjana Voronkina), oroszul.

 

 

2003

  

 

 

Kányádi Sándor: Mesék, Illyés Gyula: Oroszország, Békés Pál: A kétbalkezes varázsló, oroszul (Tatjana Voronkina fordításában); Végel László: Időírás, időközben, szerbül (Vickó Árpád); Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban, spanyolul (Xantus Judit); Mészöly Miklós: Film, bolgárul (Nikolaj Bojkov); Márai Sándor: Föld! Föld! hollandul (Mari Alföldy); Passuth László: Esőisten siratja Mexikót, spanyolul (Xantus Judit); Kertész Imre: Sorstalanság, finnül, A száműzött nyelv, Heuréka, finnül (Outi Hassi); Bodor Ádám: Sinistra körzet, szlovákul (Fazekas Mária); Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (2002), Bibó István: Válogatott tanulmányok, bolgárul (Martin Hrisztov); Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából, szerbül (2002) (Marko Cudic); Kaffka Margit: Színek és évek, hindiül (Indu Mazaldan); Esterházy Péter: Javított kiadás, oroszul (Vszjacseszlav Szereda); Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, Kertész Imre: Sorstalanság, Kaddis a meg nem született gyermekért, szlovénül (Jože Hradil); Szabó Magda: Abigél, románul (Anamaria Pop); Illyés Gyula: Hunok Párizsban, Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért, oroszul (Jurij Guszev).

 

 

 

2002

 

 Kosztolányi Dezső: Pacsirta, spanyolul (Xantus Judit fordításában); Tolnai Ottó: Elbeszélések, németül (Buda György, Deréky Géza); Forrai Eszter versei franciául (Sylvie Reymond-Lépine és Forrai 'Eszter); Kertész Imre: Gályanapló, svédül (Rosenberg Ervin); Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek; bolgárul (Martin Hrisztov); Magyar könyvek Bulgáriában, bolgárul (Jonka Najdenova}; Esterházy Péter: Egy nő, románul (Anamaria Pop); Závada Pál: Jadviga párnája, csehül (Pavel Novotny); Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, észtül (Sander Liivak); Kiss Anna: Másik idő, bolgárul (Kjoseva Svetla és Ekaterina Yosifova); Garaczi László: Egy lemúr vallomásai, angolul (Nagy Ildikó Noémi); Borbély Szilárd: Ami helyett és Szijj Ferenc: Kéregtorony, bolgárul (Nikolaj Bojkov); Jókai Anna: Ne féljetek, románul (Ana Scarlat); Szilágyi Andor: A világtalan szemtanú, olaszul (Gács Éva); Bitó László: A názáreti Izsák, oroszul (Tatjana Votonkína); Pomogáts Béla: Hidak épülnek, románul (Anamaria Pop); Nanofvszky György: Kereszténység, pravoszlávia, katolicizmus, oroszul (Szergej Volszkij); Varga Domokos: Világszép mesék, oroszul (Tatjana Voronkina); Ráth-Végh István: Az emberi butaság, észtül (Edvin Hiedel); Kertész Imre: Sorstalanság, szerbül ( † Aleksandar Tisma); Láng Zsolt: A Pálcikaember élete, bolgárul (Nikolaj Bojkov).

 

 

2001

 

 Nádas Péter: Egy családregény vége, Bitó László: Ábrahám és Izsák, románul (Anamaria Pop fordításában); Esterházy Péter: Hrabal könyve, szerbül (Sava Babic); Kemény István, Vörös István, Imreh András, Gyukics Gábor versei a Koan olasz folyóiratban bolgárul és olaszul (Stefka Hruszanova, Temenuga Zaharieva, Michele Obit, Paolo Tomasella, Luciano Paronetto); Esterházy Péter: Egy nő, spanyolul (Xantus Judit); Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája, spanyolul (Adan Kovacsics); Krausz Tamás: Oroszország 20. századi története (Szergej Volszkij); Örkény István: Rózsakiállítás, japánul (Iwasaki Etsuko); Esterházy Péter: Harmonia caelestis, francíául (Joélle Dufeuilly és Ágnes Járfás); Pap Károly: Azarel, angolul (Paul Olchváry); Krasztev Péter esszéi, bolgárul (Biljana Kurtaszeva); Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért, spanyolul (Adan Kovacsics); Krasznahorkai László: Sátántangó, bolgárul (Szvetla Kjoszeva); kortárs költők versei, bolgárul (Nikolaj Bojkov); Esterházy Péter: Harmonia caelestis, németül (Terezia Mora).

 

 

2000

 

 

 

Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása, bolgárul (Nikolaj Bojkov fordításában); Bodor Ádám: Sinistra körzet, bolgárul (Kjoszeva Szvetla); Szerb Antal: Utas és holdvilág, spanyolul (Xantus Judit); Márai Sándor: Eszter hagyatéka, hollandul (Alföldy Mária); Bitó László: Ábrahám és Izsák, szlovákul (Fazekas Mária); Bulyovszky Lilla: Norvégiából - úti emlékek, 1864, norvégül (Fáskerti Mária); Oravecz Imre: Halászóember, valamint folyóiratokban Karinthy Frigyes, Kemény István, Mészöly Dezső és Vörös István művei, szerbül (Szava Babic).

 

 

 

 

 

1999

 

 

Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk (ford.: Sztefka Hruszanova); Rapai Ágnes: Versek (Sándor András); Szava Babic: folyóiratpublikációk; Hazai Attila: Budapesti skizo (Farkas Móka); Balla Zsófia: Spirituoso, Kovács András Ferenc: Fragmentum, Parti Nagy Lajos: Europink (angol és francia nyelven: Dornacher Kinga); Garaczi László: Mintha élnél (Andrea Seidler és Deréky Pál ); Áprily Lajos, Dsida Jenő, Lászlóffy Aladár versei ( Nino Nikolov) ; Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek ( Xantus Judit ); Bitó László: Ábrahám és Izsák ( Tatjana Voronkina ); Orsós Jakab: Elbeszélések ( Szabó Magda ); Kukorelly Endre: A Memória-part ( Anamaria Pop ), Egy gyógynövény-kert ( Jorgos Alevras ); Poetes hongrois d'aujourd'hui ( Szende Tamás ); 20 magyar költő versei egy amerikai magazinban ( Gyukics Gábor).