Ötödik Hírlevél

A 2002-es év eseményei

A ház vendégei január első felé­ben birtokukba vették a beépített tetőteret: egy további dolgozószobát és egy három részre osztható közös helyiséget, amely egyszerre könyvtár és szemináriumi helyiség; alkalmas kisebb rendez­vények befogadására is. Az építést a Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériuma és a Prins Bernhard Fonds (Hollandia} támogatta. ­Tatjana Voronkina orosz műfordító Örkény István tiszteletére egy tiszafát (Taxus baccata), mi néhány szomorúfűzt (Salix pendula) ültettünk a kertbe. - A Lipták Szalon vendége áprilisban Tatjana Voronkina volt. ­Horvát íróküldöttség látogatta meg a házat június elején Slavko Mihalic írószövetségi elnök vezetésével. ­Az írók és művészek találkozóját, vagyis a hagyományos garden partyt június 15-én rendeztük (egyik támogatója az InfoKom Kft.). Pálfy Sándor polgármester bevezető sza­vai után Kovalovszky Márta művé­szettörténész nyitotta meg Roskó Gábor nyári kiállítását, valamint a Lipták Képtárat, amelyhez ebben az évben Banga Ferenc, Bak Imre, Ba­rabás Márton, Bukta Imre, Chilf Má­ria, Darázs József, Deim Pál, EI Kazovszkij, Erdély Miklós, Fehér László, Felugossy László, Gábor Áron, Havas Bálint, Káldi Katalin, Kelemen Károly, Kemény György, Keserü Ilona, Klimó Károly, Koncz András, Lakner Antal, Lois Viktor, Móder Rezső, Mulasics László, Nádler István, Nemere Réka, Orosz István, Rácmolnár Sándor, Szenes Zsuzsa, Szépfalvi Ágnes, Szilárd Klára, Szirtes János, Szotyory László, Szörtsey Gábor, Szurcsik József adott kölcsön műveket. A tárlat ren­dezője ezúttal is Jerger Krisztina volt. Ezt követően bemutattuk új kiadványunkat, a Füredi Fordítói Füzetek 1. számát, amelyben 16 nyelven olvasható Oravecz Imre két rövid prózája. Köszönjük a fordíták közreműködését. Koncertet ezúttal is Dresch Mihály és együttese adott, nagy sikerrel. A bográcsnál @Karetka Ágnes és Nagy Berna­dett, a konyhában @Rácz Christine és Tóth Judit tevékenykedett. ­Lipták Gáborra, a ház volt tulajdonosára emlékeztek június 30-án írók, ismerősök, érdeklődők a kertben. - Második alkalommal rendeztünk francia fordítóknak szemináriumot, ezúttal Járfás Ágnes műfordító vezetésével. A résztvevők: Benoit­-Szilágyi Erzsébet, Annie Kertész, Iris Stohsteiner-Maróczi, Olivier Masseglia, Raoul Weiss, Caroline De Pinson, Lengyel Dávid és Lom­bár Gabriella. - Megbízatása lejártá­val távozott a Pro Helvetia éléről Susi Koltai, akinek nagy szerepe volt a Fordítóház létrehozásában.  - A S. Quasimodo költőverseny során szeptember 7-én a Fordítóház kert­jében került sor az Egy hársfa emlékére című magyar-olasz antológia bemutatására. Görgey Gábor kultu­rális miniszter meglátogatta a házat. - Szeptember 22-én első alkalommal volt Nyílt nap a Fordítóházban, hogy Balatonfüred és a környék lakóinak bemutassuk a ház tevékenységét. - 23 lemezből álló CD-­ROM gyűjteményt (szótárak, lexikonok) adományozott a háznak a Goethe Institut-Inter Nationes. Többek között cseh kézikönyvekkel is gyarapodott a könyvtárunk. - Kiváló munkát végzett Szamosfalviné Bocsor Zsuzsa mint házgondnok. ­A Fordítóház működéséről többek között a következő orgánumok számoltak be: Napló (Veszprém), Fü­red TV, Balatonfüredi Napló, Magyar Rádió, Neuer Pester Lloyd, Népszabadság, Prágai Tükör, Magyar Hírlap, Fejér Megyei Hírlap.

Köszönetet mondunk az alábbi magánszemélyeknek és intézményeknek a segítségükért:  

ÁB-AEGON, Aranyhíd Kulturális Szolgáltató Intézet, Baán Beáta, Balaskó Péter, Baumanné Páli Zsu­zsa, Bihari Ágnes, Bóka István, Brulich Viktória, Budai Katalin, Dr. Christine E. Clason, Cserép László, Csonka Zoltán és Zoltánné, Csorba Kata, Deák László, Dragomán György, Dre­venka Edit, Fenyvesi Ottó, Füred TV, a Füredi Fordítói Füzetek felkért for­dítói: Paul Olchvary, Kjoseva Svetla, Georges Kassai, Indu Masaldan, Mari Alföldy, Ruti Glik, Iwasaki Etsuko, Kwon Hyuk-Yang, Feliks Netz, Daváhügijn Ganbold, Buda György, Tatjana Voronkina, Anamaria Pop, Xantus Judit, Sava Babic; Hanusovszky Katalin, Horváthy György, Jose Hradil, Inczédy Péter, Írók Boltja, Járfás Ágnes. Jerger Krisztina, Kábelszat Kft.: Vajda István; Karetka Ágnes, Kelén Gyógyüdülő: Tombor Ágnes; Kellei György, képzőművészek (akik műveiket kölcsönadták}, Kerekes Katalin, Keszthelyi István, Kovács András, Kovács Zoltán, Kovalovszky Márta, Kozma Gábor, Kőrösi Orsolya, Kőrösi Zoltán, Ulrike Kreienberg, Kuti Csaba, Lengyel Zoltán, Magyar Bálint, Mann Jolán, Máhlerné Csángó Mária, Mikes Kelemen Kör, Molnár Sándor, Nagy Bernadett, Németh Gábor, Nonprofit Információs és Oktató Központ, Pavel Novotny, Pálfy Csilla, Pálfy Sándor, Papp László, Pappné Lipták Judith, Patka László, Pálfai Márton, Pápai Zoltán, Péliné Bán Éva, Regina Peters, Pomogáts Béla, Pont könyvesbolt: Pap Éva; Probio Rt .: Somogyi László; Radics Péter, Rácz Christine, Riss Kft., Rózsa Sándor, Sarkady Tamás, Sárköziné Sárovits Hajnalka, Schneider Márta, Volker Schwarz, Simon Ágnes, Sipos Már­ta, Anne Stalfort, Sylvestris Faiskola: Csizmazia Szilveszter; Szabó Csilla, Szabó T. Anna, Szalay Lajos, Szamosfalvi Károly, Thomas Szende, Székelyhidi Zsolt, Széles István, Szilárd Klára, Szokács Kinga, Szokács Lászlóné, Szondi György, Talabér Márta, Tánczos Ottó, Tar Mihály, Borjana Terzieva, Tolnai Ágnes, Topolánszky Ákos, Topolánszky Éva, Annemarie Türk, UNESCO, Maarten Valken, Vida Katalin, Tatjána Voronkina, Xantus Judit. Köszönet mindazoknak, akik adójuk 1 %-át a Magyar Fordítóház Alapítványnak adták.