Második Hírlevél

 

Az 1999-es év eseményei

 

A Fordítóház fennállásának második évében is rendeltetésszerűen működött: fogadta a külföldi fordítókat a világ minden tájáról. A fordítók - munkájuk mellett - részt vettek Balatonfüred és Veszprém megye kulturális életében. A Lipták Szalon vendége volt a Kedves cukrászdában: Szava Babic , Daváhügijn Ganbold, Kjoszeva Szvetla ( Sz. Babic kiállításmegnyitót és könyvbemutatót is vállalt Veszprémben, az ő kezdeményezésére Hamvas Béla emlékfát ültet a város 2000. tavaszán).

Korlátlan korlátozottság címmel konferenciát rendeztünk május 14-15-én a fordítás elméletéről és gyakorlatáról és a Frankfurti könyvvásár előkészületeiről. Meghívott előadók voltak: Cristoph Vitali (Svájc), Szegedy-Maszák Mihály, Kulcsár Szabó Ernő, Kúnos László, Krasztev Péter, Pálfalvi Lajos, Radics Viktória , Bojtár Endre, Józan Ildikó, Klaudy Kinga, Kjoszeva Szvetla, Kálmán C. György (Pro Helvetia-program). - Június 12-én nagy érdeklődés mellett ismét megrendeztük a hagyományos garden partyt, amelyet képzőművészeti házi tárlat megnyitásával kötöttünk egybe. Egy évre egy-egy munkájukat adták kölcsön a tárlat számára az alábbi művészek: Banga Ferenc, Bak Imre, Barabás Márton, Bukta Imre, Fehér László, Gábor Áron, Kelemen Károly, Kemény György, Klimó Károly, Koncz András, Mulasics László, Orosz István, Szenes Zsuzsa, Szirtes János, Szotyory László, Závodszky Ferenc - köszönet érte. A tárlatot JergerKrisztina művészettörténész, a Műcsarnok igazgatóhelyettese rendezte, és VörösváryÁkos , az Első Magyar Látványtár igazgatója nyitotta meg. A garden party zenész vendégei Kövi Gábor és Kövi Szabolcs voltak.

Az MFHA - a Pro Helvetia támogatásával - öt magyar könyv megjelenését és a Frankfurti könyvvásáron való bemutatását tette lehetővé, ezen kívül a feminista szakirodalom 5 klasszikus művének megjelenését segítettük (1999/2000-ben) a Csokonai Kiadó és a Balassi Kiadó közreműködésével. - A Fordítóház részt vett a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron: sajtótájékoztatón ismertettük működését és bemutattuk azokat a könyveket, amelyeknek kiadását támogattuk: Gordon Agáta: Kecskerúzs, Benedek István Gábor : Az elégett fénykép, Hazai Attila : Budapesti skizo, Vándor Györgyi : A rémület éjszakái, Rapai Ágnes : Versek. Hozzájárultunk a Neue Theaterstücke aus Ungarn című könyv kiadásához. Színes ismertetőt jelentettünk meg ebből az alkalomból a Fordítóházról, amelyet a vásáron eljuttattunk a magyar könyvek külföldi kiadóinak. - Az év folyamán mintegy 300 kötettel sikerült bővíteni a Fordítóház könyvtárát. - Az ELTE Francia tanszéke által rendezett fordítóverseny kategória-győzteseinek 1-1 hét balatonfüredi munkalehetőséget biztosítunk. - Abból a célból, hogy külföldön jobban megismertessük a Fordítóházat, személyes tájékoztatókat szándékozunk tartani egy-egy országban. Ennek a programnak a keretében november végén a varsói Magyar Intézet meghívására Rácz Péter a krakkói Jagello Egyetemen és varsói Magyar Intézetben beszélt a Fordítóház kínálta munkalehetőségről. - A Francia Nagykövetség Kulturális Osztályától több mint 20 kézikönyvet kaptunk. - Ebben az évben első alkalommal lehetett felajánlani alapítványunknak az adó 1%-át. A határidő túllépése miatt az adományt nem utalták át, a támogatásokat mindazonáltal köszönjük . - A Fordítóház működéséről az év folyamán a következő orgánumok számoltak be: Balatonfüredi Napló, Napló (Veszprém), Népszabadság, Magyar Hírlap, Népszava, Magyar Nemzet, Élet és Irodalom, Der Neue Pester Lloyd, Tages-Anzeiger (Zürich), The World of Translation (Japán), Magyar Televízió, Schweizer Fernsehen (Zürich), Der Schweizer Buchhandel (Zürch), Eine Welt (Bern) stb. - A házgondnoki teendőket - mindnyájunk megelégedésére - Szamosfalviné Bocsor Zsuzsa látta el.

Köszönetet mondunk az alábbi intézményeknek és magánszemélyeknek segítségükért: ÁB-AEGON, Ambrus Judit, Aranyhíd Kulturális Szolgáltató Intézet, Baán Beáta, Szava Babic, Brulich Viktória, Budai Katalin, Cserép László, Csonka Zoltán, Dornacher Kinga, Dragomán György, Droste Wilhelm, Didier Dutour, Eörsi István, Fazekas Mária, Fekete Sas Kiadó, Fenyvesi Ottó, Ferch Magda, Földényi F. László, Francia Nagykövetség Kulturális Osztálya, Frankfurt 99 Kht., Füred TV, Johannes Giffels, Göncz Árpád, Naciye Güngörmüs, Hámori József, Hanusovszky Katalin, Haraszti Luca, Heit Gábor, Edvin Hiedel, Horváth Dániel, Horváthy György, Illyés Endréné, Írók Boltja dolgozói, Iwasaki Etsuko, Jékey András, Jelenkor Könyvkiadó, Jerger Krisztina, Kábelszat Kft., Karetka Ágnes, Károli Gáspár Református Egyetem - Japán tanszék: Varrók Ilona, Máté Zoltán; Károlyi Csaba, Kelén Gyógyüdülő: Tombor Ágnes; Kellei György, képzőművészek (akik műveiket kölcsönadták - lásd föntebb), Kilián László, Kocsis Zoltán, Kiss Emőke, Kovács István, Kovács Zoltán, Kövi Anita, Kriterion Kiadó: Szabó Gyula; Kulcsár Szabó Ernő, Kuti Csaba, Dominika Lubczyk, Mayer Rita, Magyarok Világszövetsége Nyugati Régiója, Máhlerné Csángó Mária, Menyhért Anna, Molnár Sándor, Műcsarnok, Nagy Bernadette, Jonka Najdenova, Németh Gábor, Népszabadság Rt., Nonprofit Információs és Oktató Központ, Nyikulina Nagyezsda, Pálfy Sándor, Pap Pál, Papp László, Pappné Lipták Judith, Patka László, Polgárdy Imre, Polonyi Kornél, Probio Rt., Pröhle Gergely, Psyché Antikvárium, Rácz Christine, Rácz Katalin, Sárköziné Sárovits Hajnalka, Serhi Panko, Jurij Skrobinec, Somogyi László, Stalfort Anne, Szabó Magda, Szalay Tibor, Szamosfalvi Károly, Szegedy-Maszák Mihály, Szigethy András, Szokács Kinga, Szokács László jr., Szokács Lászlóné, Szűcs Károlyné, Topolánszky Éva, Tóth Andrea, Tóth Mária, Tölgyesi Gábor, Tverdota György, UNESCO, Vajda István, V. Bálint Éva, Vida Katalin, Tatjána Voronkina, Vörösváry Ákos, Martin Walker, Wehner Tibor, Karol Wlachovsky. Köszönettel fogadunk adományokat: ösztöndíjakat, könyveket (szótárak, magyar irodalmi művek).