Károli Gáspár Református Egyetem Hüperion Fordítói Műhely

 2022. április 19-21.